FANDOM

1,999,073 Pages

Mou shikai ga yugamu
Yubi ga furu eru
Hone ga kishimi ageru

Hikarabu kono miyo
Isso kuchi yoto
Negau mo tsure nashi

Inaya kore ijyou
Dekiru nara hitori kuretai
Naredo mata futari
Kuchibiru wa akeni somarite

Ame ni utareru tameni
Sozoro ni yuku wo miyaru wa
Yoru no kumo ya

Kizanda kami ato
Hosoru yoki hito
Totemo mitei rarenu

Hikarabu sono mino
Ito oshiki koto
Kubisuji wo sasuru

Ina ya kore ijyou
Dekiru nara nurete furetai
Naredo maga unari
Kuchibiru wa naze ni somaru ya

Ame ni utareru tameni
Sozoro ni yuku wo miyaru wa
Yoru no kumo ya

Ame ni nure sobarasete
Goshyou ya otte
Kiyaru na nurui
Yoru ni izayou

Ina ya kore ijyou
Dekiru nara hitori kuretai
Naredo mata futari
Kuchibiru wa akeni somarite

Ame ni utareru tameni
Sozoro ni yuku wo miyaru wa
Yoru no kumo ya

Ame ni nure sobarasete
Goshyou ya otte
Kiyaru na ame ni omeku izayoi