FANDOM

2,000,182 Pages

ygulatiaznouongauvdejuyygulatiaznouongauvdejuy

KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE

ygulatiaznouongauvdejuyygulatiaznouongauvdejuy

KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE

kitare yo shinban no koe
kanashimi tsuzuri moyuru hoshi
homura ni idakareshi togabito no retsu
todaeru koto naki kyouran no utage

Awiaa_vamuebyuiujesbOsYlmdnhyungxL YlvO!xL YlvO!!xL YlvOgzavamue!

amata naru zaigou ni sakaeshi wa shi no miyako
iza utae nageki to sakebi
iza matsure (namida yori akaki ikenie)
iza utae itsuwari to noroi
iza matsure fukisusabu yokubou

KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE

wAssEzzurgnwAssEkieghlwAssEhiewwAssEzodalsphaela!!

xU rre arhou nUdLYIn vl doodu/.
xU rre lyuma zUzLYIx/.
xO tte gauv focs focs mOfUlLYI du cia,
en byui dOnLYIg du doodu/.

xU rre arhou nUdLYIn vl doodu/.
xU rre lyuma zUzLYIx/.
xO tte gauv focs focs mOfUlLYI du cia,
en byui dOnLYIg du doodu/.

cEzLYI qoga, cEzLYI shefra!

nanjira wa wazawai naru kana wazawai naru kana wazawai naru kana
ooinaru sabaki ni utare yo sabaki ni utare yo sabaki ni utare yo
sashinobe yo chiniku no aganai chiniku no aganai chiniku no aganai
oroka naru kedamono no mure yo sououshiki mukui ni mamirete

KOWARERO

kitare yo imashime no toki
zaiyaku tsumugi otsuru hoshi
hofurare tamahishi kohitsuji no inochi
kubiki wo tokitatsu daichi no todoroki

KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
(ygulatiaznouongauvdejuyygulatiaznouongauvdejuyygulatiaznouongauvdejuy)

KOWARETEYUKE
KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE
KOWARERO KOWARE KOWARE KOWARETEYUKE