FANDOM

1,998,803 Pages

Shin shin ni yadoru hana toke
Yume yume ni miru haru no hi he

Shin shin ni inochi no tsurugi
Michi michi shi mezame o machi te

Iki tsuku tou ka mamori shi wa
Iki tsuku touka ma morishi wa

Michibiki sasu warete haha he to kaera n to
Atsumeshi hanakotoba hitotsu ni kaera n to
Omou hodo ni kie yukan…

Shin shin to sasageru inori
Kuchi kuchi te tenju wa taika

Taiga itetsuki shimai shi mo
Tai ga ite tsuki shi mai shi mo

Michibiki sasou warete tenyo no sono mama ni
Atsumeshi hanakotoba sakasete mu ni kashite
Hikari hanachi kie yukan…

Shin shin ni yadoru hana toke
Yume yume ni miru haru no hi he