FANDOM

1,999,913 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Kanaishu

This song is by Kazuki Tomokawa.

chichi no mi no chichi wa ima sazu
haha soba no haha zo kanashiki
harakara no ware to wa ga ane
hi ni yoru ni korobae ni keri

isayohi no yo goro sugishi
Okuyama no Mayo no kanashisa
isayohi no yo goro sugishi
Okuyama no Mayo no kanashisa

wa ga haha wa katachibito ni te
wa ga chichi wa umabito sabite
ware no miya kakushi Shiko naru
kaku bakari nani zo iyashiki

External links