FANDOM

1,999,868 Pages

The Japanese title of this song is "竹の歌". This is read as "Take No Uta" and means "Bamboo Song".

Romanized JapaneseEdit

Harukana yama kara fuki tsukeru kaze ni
Hirefushinagara keshite ore wa senu
Oshiyoseru kumo kara uchi yamanu ame ni
Hirefushinagara keshite ore wa senu

Watashi ga naritai mono wa toieba
Chika ni ne o haru ano takebayashi

Tsuki no hi, hi no hi, mizu no hi, ki no hi,
Kane ni odotte tsuchi to hi ni kaeru

Watashi ga sumitai kuni wa toieba
Chikani ne o haru ano take no kuni

Yuku natsu kuru natsu teritsukeru netsu ni
Uzumorenagara keshite kie wa senu
Ao ni ki ni midori ni utsuriyuku hata ni
Utsuroinagara keshite kie wa senu

Watashi ga oboete nokoseru mono wa
Chika ni ne o haru ano take no uta

Tsuki no hi, hi no hi, mizu no hi, ki no hi,
Kane ni odotte tsuchi to hi ni kaeru

Watashi ga oboete nokoseru mono wa
Chika ni ne o haru ano take no uta

Tsuki no hi, hi no hi, mizu no hi, ki no hi,
Kane ni odotte tsuchi to hi ni kaeru

Watashi ga naritai mono wa toieba
Chika ni ne o haru ano takebayashi