FANDOM

2,000,032 Pages

abi ru mappiruma ore no superuma
tamesu ka ? ero mesu
hameru name ru busu koumon ni karami dasu
mamonaku horobo su
ora ! ikanimo waga hametsu no baramosu
itetsuku hadou bosu
sono minisuka miru po ! mimi ni tako no po-zu
sukebe isu ga hanemu-n

inran jou A 4 ban no e-su kamashi tare ! geri ! geri !
ero chouetsu fuketsu do S chimatsuri kamigami
chomoran ma ra chibu rabirinsu erotepodon chomechome no mane-
chomoran ma ra chibu rabirinsu erotepodon chomechome no mane-

basuta sekkusuapi rumonsuta puraido kin bou

bikini . supo^tsu . ponchin bikini . supo^tsu . ponchin bikini . supo^tsu . ponchin monki^supana big ponchin
bikini . supo^tsu . ponchin bikini . supo^tsu . ponchin bikini . supo^tsu . ponchin monki^supana big ponchin
bikini . supo^tsu . ponchin bikini . supo^tsu . ponchin bikini . supo^tsu . ponchin monki^supana big ponchin
bikini . supo^tsu . ponchi

hitotsu hito yorika maccho
futatsu futagoza no banchou
mittsu himitsu misuta^deisuko ( dansufurawa^ ! dansufurawa^ !)
iyasu ! tetsuki kazuno hosutesu
mita su ! 16 ren pisuton
dainamaitoekusutashi^ !!! bikini supo^tsu za monki^supana ponchin

abi ru mappiruma ore no superuma
tamesu ka ? ero mesu
hameru name ru busu koumon ni karami dasu
mamonaku horobo su
gouin gouin mata za ( matagura )people
youen ni sui dasu hone no zui

inran jou A 4 ban no e^su kamashi tare ! geri ! geri !
ero chouetsu fuketsu do S chimatsuri kamigami
chomoran ma ra chibu rabirinsu erotepodon chomechome no mane^
chomoran ma ra chibu rabirinsu erotepodon chomechome no mane^

basuta sekkusuapi rumonsuta puraido kin bou

bikini . supo^tsu . ponchin bikini . supo^tsu . ponchin bikini . supo^tsu . ponchin monki^supana big ponchin
bikini . supo^tsu . ponchin bikini . supo^tsu . ponchin bikini . supo^tsu . ponchin monki^supana big ponchin
bikini . supo^tsu . ponchin bikini . supo^tsu . ponchin bikini . supo^tsu . ponchin monki^supana big ponchin
bikini . supo^tsu . ponchin

hitotsu hito yorika maccho
futatsu futagoza no banchou
mittsu himitsu misuta^deisuko ( dansufurawa^ ! dansufurawa^ !)
iyasu ! tetsuki kazuno hosutesu
mita su ! 16 ren pisuton
dainamaitoekusutashi^ !!! bikini supo^tsu za monki^supana ponchin