FANDOM

1,959,994 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Intro

This song is by بهرام.

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است / و از حرکات ناکرده
اعتراف به عشق های نهان / و شگفتی های بر زبان نیامده

فردای من خیلی وقته که گذشته ازش / آب شد و ریخت روی گونه های من
مثل دونه های برف...
مهم نیست چی میشه بعدش !!! / این مهمه که هنوز زندم
من همونم که بعد مرگش / همه میگن که هنوز زندس
من اشکامو به تو دادم / دیدم چشمها همه تو خوابن
قبر ساختم از اتاقم...

نفسم هرض شد .... // بدنم سرد شد
ولی روحم رو گرم نگه داشتم رو اجاقم / من همیشه بازنده بودم روی کاغذ
ولی همیشه جلو رفتم توی راهم
این دنیا با من بد بود // تاس هم عددش کم بود
هنوز نباختم این غمار رو نه نه
آه...جرم ..بعد...جرم // جنگ پشت جنگ
مرگ بعد زندگی // زندگی بعد مرگ
من زنده موندم / چون خبر خوب
واسه دشمنم مردن من بود
نه..نرو وایسا از چی باید حرف زد.../ با چی میشه فهمید فرق خوب و از بد

من یادم نرفته اونجایی رو که بودم / ولی باید فراموش کنم جایی رو که هستم
یه کوهه عقده / تو این قفس مرده
که زندگی ام جرمه / بعد این شب تاریک نوبت صبحه
بعد این شب تاریک نوبت صبحه

جرم ..بعد...جرم // جنگ پشت جنگ
مرگ بعد زندگی // زندگی بعد مرگ
من زنده موندم / چون خبر خوب
واسه دشمنم مردن من بود

جرم ..بعد...جرم // جنگ پشت جنگ
مرگ بعد زندگی // زندگی بعد مرگ
هنوز رو پا ام / چون آرزوی دشمن من زمین خوردن من بود

جرم ..بعد...جرم // جنگ پشت جنگ
مرگ بعد زندگی // زندگی بعد مرگ
من زنده موندم / چون خبر خوب
واسه دشمنم مردن من بود

جرم ..بعد...جرم // جنگ پشت جنگ
مرگ بعد زندگی // زندگی بعد مرگ
هنوز رو پا ام / چون آرزوی دشمن من زمین خوردن من بود

External links