FANDOM

1,949,520 Pages

StarIconGreen
LangIcon
גלויה

This song is by רונה קינן and appears on the album לנשום בספירה לאחור (2004) and on the album עיניים זרות (2007).

רצה אותה מאוד דיבר אליה בחיוך
של מי שפיצח את הקוד
אבל שומר את הקלף קרוב
אמר לה כמה את פוחדת להמר
להסתכל לי בעיניים בלי למצמץ
לחשוב שלא הכל ידוע לך

תני לי לבוא איתך הביתה

עברו מקום אחרי מקום
כמעט ולא דיברה
רק נתנה סימן כשהתעיפה
פגשה ידיד וגם מכר
וגם אחד שדיבר קרוב מדי לצוואר

תני לי לבוא איתך הביתה
גורלית ויחידה כל מלה שנאמרה
איך היא לא רואה

זה יהיה קרוב כמו מחט את תראי, את תראי
רחוק כמו גלויה היא ענתה
זה יהיה קרוב כמו מחט את תראי, את תראי
רחוק כמו גלויה היא ענתה

סכין כהה חלום שחור
פתחת לך פתח כדי לזכור
אני רואה לך דרך העור
כעובי הצלקת עובי העלבון
היום לילה לבן מחר נלך לישון
אם תתני לי לבוא איתך הביתה

גורלית ויחידה כל מילה שנאמרה
איך היא לא רואה
זה יהיה קרוב כמו מחט את תראי, את תראי
רחוק כמו גלויה היא ענתה
זה יהיה קרוב כמו מחט את תראי, את תראי
רחוק כמו גלויה היא ענתה
אתה רחוק כמו גלויה

כמה בלתי נסבלת הקלות של החיוך שלך
לא מבקש אבל תמיד מקבל, תמיד מקבל
כמה קלות ורגועות התנועות שלך
תראי כמה שריר אני מפעיל
במחווה אחת קטנה אליך

תני לי לבוא איתך הביתה
גורלית ויחידה כל מלה שנאמרה
איך היא לא רואה

זה יהיה קרוב כמו מחט את תראי, את תראי
רחוק כמו גלויה היא ענתה
זה יהיה קרוב כמו מחט את תראי, את תראי
יהיה רחוק כמו גלויה היא ענתה

קרוב כמו מחט את תראי, את תראי...