FANDOM

1,999,008 Pages

Prati me, jas znam
I čuvstvuvam
Deka ne e stalno lesno, ne

Prati me i znaj
Se ubavo
I na boga mu e pomilo

Ovoj ritam moj
E onoj što za nadežta ti zboruva
A pesnava e son
Dur ja peam
Ne čuvstvuvam jas bol

Pej mi, pej so mene
Koga srceto e tažno
I vo gradi stega vreme temno, vlažno
Pej so mene koga teško e
I lesno ne ni e
Ovaa pesna može se

Prati me, jas znam
I čuvstvuvam
Ne e stalno lesno, ne

Prati me i znaj
Što dobro e
I na boga poblisko mu e

Ovoj ritam moj
E onoj što za nadežta ti zboruva
A pesnava e son
Dur ja peam
Ne čuvstvuvam ni bol

Pej mi, pej so mene
Koga srceto e tažno
I vo gradi stega vreme temno, vlažno
Pej so mene koga teško e
I lesno ne ni e
Ovaa pesna može se

Pej mi, pej ja pesnava
Što topla nadež budi
Da ni projdat site denoj teški, ludi
Pej ja i veruvaj mi
Se što denes ne si ti
Denot nov ḱe izgovori

Romanized PencilEdit

Prati me, jas znam
I čuvstvuvam
Deka ne e stalno lesno, ne

Prati me i znaj
Se ubavo
I na boga mu e pomilo

Ovoj ritam moj
E onoj što za nadežta ti zboruva
A pesnava e son
Dur ja peam
Ne čuvstvuvam jas bol

Pej mi, pej so mene
Koga srceto e tažno
I vo gradi stega vreme temno, vlažno
Pej so mene koga teško e
I lesno ne ni e
Ovaa pesna može se

Prati me, jas znam
I čuvstvuvam
Ne e stalno lesno, ne

Prati me i znaj
Što dobro e
I na boga poblisko mu e

Ovoj ritam moj
E onoj što za nadežta ti zboruva
A pesnava e son
Dur ja peam
Ne čuvstvuvam ni bol

Pej mi, pej so mene
Koga srceto e tažno
I vo gradi stega vreme temno, vlažno
Pej so mene koga teško e
I lesno ne ni e
Ovaa pesna može se

Pej mi, pej ja pesnava
Što topla nadež budi
Da ni projdat site denoj teški, ludi
Pej ja i veruvaj mi
Se što denes ne si ti
Denot nov ḱe izgovori

Original (Macedonian) PencilEdit

Прати ме, јас знам
И чувствувам
Дека не е стално лесно, не

Прати ме и знај
Се убаво
И на бога му е помило

Овој ритам мој
Е оној што за надежта ти зборува
А песнава е сон
Дур ја пеам
Не чувствувам јас бол

Пеј ми, пеј со мене
Кога срцето е тажно
И во гради стега време темно, влажно
Пеј со мене кога тешко е
И лесно не ни е
Оваа песна може се

Прати ме, јас знам
И чувствувам
Не е стално лесно, не

Прати ме и знај
Што добро е
И на бога поблиско му е

Овој ритам мој
Е оној што за надежта ти зборува
А песнава е сон
Дур ја пеам
Не чувствувам ни бол

Пеј ми, пеј со мене
Кога срцето е тажно
И во гради стега време темно, влажно
Пеј со мене кога тешко е
И лесно не ни е
Оваа песна може се

Пеј ми, пеј ја песнава
Што топла надеж буди
Да ни пројдат сите деној тешки, луди
Пеј ја и верувај ми
Се што денес не си ти
Денот нов ќе изговори