FANDOM

1,998,674 Pages

Ne mi go zemaj vremeto
Vremeto mi e považno od se
Vo nego ima spomeni
So beli mirisi od plavi temjani

Ne, ne, ne, ne, ne možam da kažam jas
Deka poveḱe od tebe znam
Nema lažno ego ni sueta
Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne
Ne bi se stavila jas pred tebe
Iako podolgo od tebe postojam
Večno cveḱe ne vene
Daj barem ostavi me
Da živeam, pak so vremeto i so spomenite

Ne mi go zemaj vremeto
Vremeto mi e považno od se
Vo nego ima spomeni
So beli mirisi od plavi temjani i usni rumeni
Da ti kažat deka sepak živeam

Ti, ti, ti misliš deka zede se
No veruvaj mi edno ne
Nema sila što ḱe zeme vreme
Kaj i da si ti
Štom ḱe pogledneš vo oblaci
Ḱe se setiš i ti pak na mene
Večno cveḱe ne vene
Daj barem ostavi me
Da živeam, pak so vremeto i so spomenite

Romanized PencilEdit

Ne mi go zemaj vremeto
Vremeto mi e považno od se
Vo nego ima spomeni
So beli mirisi od plavi temjani

Ne, ne, ne, ne, ne možam da kažam jas
Deka poveḱe od tebe znam
Nema lažno ego ni sueta
Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne
Ne bi se stavila jas pred tebe
Iako podolgo od tebe postojam
Večno cveḱe ne vene
Daj barem ostavi me
Da živeam, pak so vremeto i so spomenite

Ne mi go zemaj vremeto
Vremeto mi e považno od se
Vo nego ima spomeni
So beli mirisi od plavi temjani i usni rumeni
Da ti kažat deka sepak živeam

Ti, ti, ti misliš deka zede se
No veruvaj mi edno ne
Nema sila što ḱe zeme vreme
Kaj i da si ti
Štom ḱe pogledneš vo oblaci
Ḱe se setiš i ti pak na mene
Večno cveḱe ne vene
Daj barem ostavi me
Da živeam, pak so vremeto i so spomenite

Original (Macedonian) PencilEdit

Не ми го земај времето
Времето ми е поважно од сe
Во него има спомени
Со бели мириси од плави темјани

Не, не, не, не, не можам да кажам јас
Дека повеќе од тебе знам
Нема лажно его ни суета
Не, не, не, не, не, не, не
Не би се ставила јас пред тебе
Иако подолго од тебе постојам
Вечно цвеќе не вене
Дај барем остави ме
Да живеам, пак со времето и со спомените

Не ми го земај времето
Времето ми е поважно од сe
Во него има спомени
Со бели мириси од плави темјани и усни румени
Да ти кажат дека сепак живеам

Ти, ти, ти мислиш дека зеде сe
Но верувај ми едно не
Нема сила што ќе земе време
Кај и да си ти
Штом ќе погледнеш во облаци
Ќе се сетиш и ти пак на мене
Вечно цвеќе не вене
Дај барем остави ме
Да живеам, пак со времето и со спомените