FANDOM

1,999,312 Pages

StarIconBronze
WatchedIcon
CertIcon
LangIcon
Botgöraren

This song is by Åge Aleksandersen and appears on the album Snöharpan (2006).

Min synd är allt för tung att bäras mer
I söck och aska vill jag kläda mig
Med ansiktet mot jorden tyst jag ber
När kvällen svalkas kring min pilgrimsstig
Och kring mig ser jag ögon utan sorg
Och visa män, som skämta bort sin tid
Men sjölv jag ligger fallen på de gladas torg
Och ber till intet om en droppe frid

Du Jahve, Buddha eller Nazare'
Vem av er härskar, vem av er är till?
Jag biktar grötande för det jag ej kan se
Och gör av nöd, det som jag icke vill

Och kanske skall jag stärkt och renad gå
Min morgonvåg i solens klara ljus
Och aldrig ångra att jag dö och dö
Fäll ner på knä i vågens heta grus
Men kanske skall jag glad vid nattens slut
Gå ut till spel och dans som förr jag gått
Och kalla Gud för spöke som jag gjort förut
Och räkna synd før rätt och rött för brott

Du Jahve, Buddha eller Nazare'
Vem av er härskar, vem av er är till?
Jag biktar grötande för det jag ej kan se
Och gör av nöd, det som jag icke vill

Ni gudar, dömen mig ej allt för hårt
Ty utav eder hand sker allt som sker
Och leva år mig tungt och dör också svårt
När ingenting jag vet om döden och om er

Du Jahve, Buddha eller Nazare'
Vem av er härskar, vem av er är till?
Jag biktar grötande för det jag ej kan se
Och gör av nöd, det som jag icke vill

Du Jahve, Buddha eller Nazare'
Vem av er härskar, vem av er är till?
Jag biktar grötande för det jag ej kan se
Och gör av nöd, det som jag icke vill

Credits

Lyrics by:

Dan Andersson

External links