Wikia

LyricWiki

Svenska Akademien:Tankebrott Lyrics

1,754,839pages on
this wiki
Talk0
Svenska Akademien
StarIconGreen
This song is performed by Svenska Akademien and appears on the album Med Anledning Av (2003).

Swedish Edit

Tidig höst
Fem män parkerade på en trappa
Platsen är till namnet trädgårn
Ont om gräs i denna arma trädgård
Spottar snus, röker cigaretter
Omedvetna om vartåt scenen vetter
Två av dem bläddrar bland skrynkliga papper
Slarvigt, oorganiserat, samlade i plastfickor, pappmappar
Frenesin härskar på denna kalla trappa
Stela fingrar, frusna leder
Mod som skingrar regler, seder
Dom tre övriga av dom fem ömsom står, ömsom sitter
Gestikulerar, talar hetsigt, diskuterar
Ordningsmaktens fyra ögon betraktar dom
Ty deras ögon lyser rött, icke grått
Det visar skuld och tankebrott
Kalla kårar längs ryggraden hos betraktarna
Omedvetna om den oro dem förorsakar
hos ordningsmakten som vaktar, bevakar
Samlar mod och kraft bland falska sanningar
Detta det fientliga flummet i det offentliga rummet får under inga omständigheter accepteras
Det tenderar att underminera kontroll
Tvenne uniformerade män marscherar målmedvetet mot fem unga huliganer
Vilka med all säkerhet planerar upplopp och stökigheter
Ty deras ögon lyser rött, icke grått
Det visar skuld och tankebrott

English translationEdit

Early autumn
Five men hanging out on some stairs
The location is called "The Garden"
Not much grass in this decrepit garden
Spitting snuff, smoking cigarettes
Seemingly unaware of the stage and the audience
Two of them leaf through wrinkled papers
Messy, disorganized, kept in plastic cases, folders
A frenetic air envelops these cold stairs
Stiff fingers, frozen limbs
Courage melts away rules, customs
The other three, sometimes standing, sometimes sitting,
Gesticulates, speaks heatedly, discusses
Four eyes of the long arm of the law observes them
For their eyes shine with an inner red light
Showing guilt and thought-crime
Chills down the spines of the audience
Unaware of the concern they've caused
to the policemen, who guard and watch
Gathering courage and strength among false truths
This subversive activity can under no circumstances be accepted
For it undermines all control
Two men in uniform march purposefully towards five young insurgents
Who are obviously planning riots and tumult.
For their eyes shine with an inner red light
Showing guilt and thought-crime

Around Wikia's network

Random Wiki