Wikia

LyricWiki

王雪娥 (Billie Wang):別再說 Lyrics

Talk1
2,760,918pages on
this wiki
王雪娥 (Billie Wang)
StarIconBronze
This song is performed by 王雪娥 (Billie Wang) and appears on the album 滑步向左 (2002).
作詞:古力 
作曲:黃韋翔

收音機還開著 我們愛聽的那首歌I love you forever
你卻選擇了她的遊戲規則 手指上的紀念 已蒙上一層灰
棉被的餘味 失去才後悔 別再說 說感動的話欲走還留
關著燈一個人思索 別再說 說你還愛我不肯放手
只因為你不懂 情人眼淚的苦衷 舊手機還留著 電話號碼換了角色
我還是讓你走了 忐忑的心不想再次被牽扯 女人只想擁有
幸福的快樂 面對難抉擇 卻只能割捨
Advertisement | Your ad here

Around Wikia's network

Random Wiki